Waxing

Facial Waxing
Body Waxing
Men's Waxing

Facial Waxing

Eyebrow Wax…..$20

Eyebrow Tint & Wax…..$30

Eyebrow & Lip…..$28

Eyebrow, Lip & Chin…..$30

Lashes & Brows Combo…..$50

Lip Wax…..$12

Chin Wax…..$14

Lip & Chin Wax…..$23

Sides Of Face Wax…..$25

Full Face Wax…..$50

Body Waxing

Lower Leg Wax…..$32

3/4 Leg Wax…..$40

Thigh Wax…..$35

Full Leg Wax…..$50

Full Leg & Bikini Wax…..$65

Full Leg & G-string Wax…..$75

Full Leg & Brazilian Wax…..$85

Full Arm Wax…..$38

Half Arm Wax…..$22

Underarm Wax…..$20

Bikini Line Wax…..$25

G-String Wax…..$35

Brazilian Wax…..$50

Stomach Line Wax…..$15

Stomach Wax…..$25

Men's Body Waxing

Back Wax…..$40

Neck, Back & Shoulders Wax…..$50

Chest Wax…..$45

Chest To Waist Wax…..$59